Tin tức

Vấp phải nhiều khó khăn, chủ trương lệch giờ làm của TP HCM

Vấp phải nhiều khó khăn, chủ trương lệch giờ làm của TP HCM

Vấp phải nhiều khó khăn, chủ trương lệch giờ làm của TP HCM vẫn đang phải nghiên cứu suốt 10 năm qua. Thành phố đã thí điểm đổi giờ học với vài khu vực nhưng ùn tắc không giảm mà còn xảy ra trên diện rộng.

Chi tiết

TP HCM 10 năm loay hoay với giải pháp

TP HCM 10 năm loay hoay với giải pháp

Vấp phải nhiều khó khăn, chủ trương lệch giờ làm của TP HCM vẫn đang phải nghiên cứu suốt 10 năm qua. Thành phố đã thí điểm đổi giờ học với vài khu vực nhưng ùn tắc không giảm mà còn xảy ra trên diện rộng.

Chi tiết